Творчій конкурс на архітектуру

Закрыть ... [X]

Деталі

Основною метою проведення творчого конкурсу є виявлення загального рівня підготовки абітурієнтів, а також визначення їх творчого потенціалу та схильності до архітектурної спеціальності.

Творчий конкурс складається з двох вступних іспитів: «Малюнок» та «Композиція».

Іспит «Малюнок» передбачає виконання з натури малюнка (постановки), в складі якого можуть бути одна або дві архітектурні деталі. Кількість і складність таких деталей, а також характер їх об'єднання між собою встановлюється фахівцями-екзаменаторами. Вибір ракурсу зображуваних деталей визначається особливостями місця розташування абітурієнта щодо постановки.

На малюнку необхідно показати поняття форм, пропорцій і особливостей конструктивної побудови зображуваних архітектурних деталей, а також вміння передати об'єм їх основних частин і матеріальність.

Процес зображення даної постановки з натури передбачає таку послідовність:

 • 1. Композиція і компоновка предметів і деталей на аркуші. Ця стадія передбачає визначення розміщення архітектурних деталей на площині за допомогою тонких ліній побудови, які визначають основні маси, повороти, нахили, розміри і співвідношення всіх предметів пропорційно аркушу.
  Композиція не повинна бути зменшена або збільшена, мати неприпустиме зрушення вгору, вниз, вліво, вправо. На цій стадії закладаються основи розкриття переднього і далекого планів композиції, її перспективного і цілісного сприйняття.
 • 2. Виявлення і фіксація конструктивних точок архітектурних деталей, їх конкретного місцезнаходження та визначення геометрії форм, нанесення загальної тональності легким штрихуванням, яке визначає форму деталей і предметів в цілому.
  Звірка положення зображуваних предметів і деталей на горизонтальних і вертикальних площинах. Ретельне осмислення зображуваного і приведення його у відповідність до вимог перспективного скорочення (перспективи).
 • 3. Промальовування архітектурних форм та їх частин, визначення особливостей їх об'єму в межах загального зображення (постановки), а також виявлення їх об'ємного і тонального співвідношення. Аналіз і узагальнення малюнка, досягнення єдності та графічної цілісності. З метою визначення послідовності і методичності ведення малюнка, осмисленого ставлення до конструктивного сприйняття форми, в процесі виконання завдань абітурієнт повинен зберігати лінії побудови, які не повинні впливати на якість зображення і його сприйняття.

Малюнок виконується на аркуші формату А2 графічним олівцем. Тривалість виконання малюнка - 240 хвилин. Забороняється використання креслярських інструментів.

Залежно від якості виконання екзаменаційного завдання по окремих складових абітурієнту може бути нараховано наступну кількість балів:

 • 1. Компонування і композиція на аркуші - до 30 балів;
 • 2. Виявлення об'єму - до 50 балів;
 • 3. Пропорції і перспектива побудови - до 70 балів;
 • 4. Графіка - до 50 балів.

Іспит «Композиція» передбачає побудову просторової композиції з набору чотирьох геометричних фігур, зазначених в екзаменаційному білеті. Вид просторової композиції («статика», «динаміка», «простір») визначається фахівцем - екзаменатором і приймається загальним для всіх абітурієнтів.

Відповідність побудованої композиції тематиці завдання, особливості об'ємного і перспективного зображення її основних складових, їх пропорційного співвідношення і масштабу, а також рівень графічного виконання - основні візуальні критерії, які допомагають визначити творчі здібності абітурієнта, його схильність до обраної спеціальності.

Процес побудови просторової композиції на задану тематику за певним набором геометричних фігур передбачає такі основні етапи:

 • 1. Вибір геометричних фігур, які більш за все відповідають тематиці завдання. Абітурієнт повинен провести аналіз композиційних особливостей кожної геометричної фігури з числа зазначених у білеті та вибрати найбільш вдалі з них.
  Залежно від виду композиції, яка будується, перевага повинна віддаватися фігурам, в яких більше виражені ті чи інші необхідні якості (динамічність; статичність; просторовість і т.д.).
 • 2. Побудова композиції заданого виду шляхом відповідного розташування обраних фігур щодо одна одної в просторі. На даному етапі особливу увагу необхідно приділити пошуку найкращого співвідношення фігур, яке, з одного боку, посилювало б їх основні композиційні якості та, з іншого боку, забезпечувало б єдність їх загального композиційного звучання. Розміщення фігур щодо одна одної повинно забезпечувати цілісність і врівноваженість загального композиційного вирішення.
 • 3. Промальовування фігур в композиції з визначенням їх основних характеристик та особливостей взаємозв'язку. На даному етапі важливою вимогою виконання завдання є передача простору і перспектив, правильне визначення пропорційних і масштабних співвідношень в зображеннях фігур. Важливою умовою виконання завдання з композиції є передача переднього і далекого планів лінією, без моделювання тоном.

Завдання з композиції виконується на аркуші формату А2 графічним олівцем. Тривалість виконання завдання - 180 хвилин. Забороняється використання креслярських інструментів.

Залежно від якості виконання екзаменаційного завдання по окремих складових абітурієнту може бути нараховано наступну кількість балів:

 • 1. Організація простору - до 70 балів;
 • 2. Перспективна побудова - до 50 балів;
 • 3. Пропорції - до 50 балів;
 • 4. Графіка - до 30 балів.

Источник: http://donnaba.edu.ua/vstup/art-competition


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Творчий конкурс з Композиції / Екзамени / Абітурієнту / Кафедра
Летний конкурс английского языкаБыли учтены ваши пожеланияС днем рождения мужчине строгое прозеТотализатор или конкурсПоздровления с днем рождения куме и куму


Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру Творчій конкурс на архітектуру


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ